Banner forside, Norsk Polarhistorie

Hvem var hvor? - En reise på Spitsbergen vinteren 1917–18

Sykdom og død

I romjulen var Olsen en tur over hos de to på Camp Bell. Også videre utover vinteren hadde mennene en del kontakt med hverandre. En vellykket jakttur i februar førte til at de fikk fornyet kjøttbeholdningen så det monnet; et tjuetalls rein kunne de fylle på med. I slutten av april ble Mattson syk, og kameratene kjørte ham til lege i Svea (som vi skal besøke om litt). Mattson hadde hjertefeil, men ble raskt bedre, og snart dro de alle tre tilbake til Camp Bell. Så måtte Nilsen til legen. Han hadde fått blodforgiftning, men det gikk bra med ham òg.

Så ble det tid for hjemreise. 19. juni 1918 gikk mennene om bord i håkjerringskøyten «Klippen» for å bli med den tilbake til Norge. Knapt ute av Bellsund fikk Mattson et illebefinnende og falt om på dekket. Denne gangen var det ingen redning, og 21. juni døde han. Han ble brakt i land på nordre Isøya, halvveis ned mot Sørkapp, og fikk sin grav der.

Samlet fangst for Bellsund-karene var tre bjørn, 15 blårev, 41 hvitrev, sju storkobber, åtte snadd (ringsel), tre sel, 35 rein og seks gås.