Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Faktaark Norsk Polarinstitutt

Polarinstituttet har en oppdatert samling korte og konsise faktaark på de fleste tema som berører deres virksomhet.  Faktaark NP 001

Isbjørn

  Faktark NP 003

Snøscooterferdsel på Svalbard

  Faktaark NP 004

Cruiceturisme på Svalbard

  Faktaark NP 005

Norsk forskning i Antarktis

  Faktaark NP 007

Geokart

  Faktaark NP 010

Året rundt i Antarktis

  Faktaark NP 011

Troll i miljøet - miljøet på Troll

  Faktaark NP 012

Geologi i Antarktis

  Faktaark NP 013

Isbremmer i Dronning Maud Land

  Faktaark NP 014

Sjøfuglene i Antarktis

  Faktaark NP 015

Norsk forskning på sjø og is

  Faktaark NP 016

Atmosfæreforskning og overvåking ved Troll

  Faktaark NP 017

Effekter av miljøgifter i Arktis

  Faktaark NP 018

Overvåking av miljøgifter i nordlige havområder

  Faktaark NP 019

Svalbardrype

  Faktaark NP 022

Norsk cruiceturisme i Antarktis

  Faktaark NP 020

Polaråret

  Faktaark NP 025

Det arktiske system