Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Om nettstedet

På polarhistorie.no finner du et stort utvalg digitale ressurser innenfor alle de viktigste emnene i norsk polarhistorie.

Det norske engasjementet i polarområdene er stort, og har vært det lenge. Som det eneste landet i verden har Norge landområder og territorialkrav både i Arktis og Antarktis. Derfor er polarhistorien også en viktig del av vår kulturarv. Det polare og "det nordlige" har dessuten fungert som et mektig reservoar for våre nasjonale symboler.

Polarhistorie.no gjør denne arven digitalt tilgjengelig, både for det brede publikum og for skolen. Nettstedet blir stadig utvidet med nytt stoff.

Prosjekteiere

Dette nettstedet har blitt til gjennom et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, Troms Fylkeskommune og Universitetet i Tromsø.

Les mer

Samarbeidspartnere

Her finner du oversikt over samarbeidsparter og bidragsytere.

Les mer