Banner forside, Norsk Polarhistorie

Prosjekteiere

Dette nettstedet har blitt til gjennom et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, Troms Fylkeskommune og Universitetet i Tromsø. Sammen hadde prosjekteierne mye polarhistorisk materiale som de ville formidle til allmennheten, og polarhistorie.no er resultatet. Nettstedet ble lansert i mai 2008.Prosjektet fikk tilskudd fra ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Dette var en av de største satsningene til ABM-utvikling mhp. utvikling av digitale kunnskapsbaser. ABM-utvikling ble en del av Norsk kulturråd fra 1.1.2011.


Styringsgruppe og prosjektadministrasjon
 
Styringsgruppe:
Ellen Østgård, leder
Einar-Arne Drivenes, medlem styringsgruppe
Gunn Sissel Jaklin, medlem styringsgruppe og ansvarlig redaktør

Prosjektadministrasjon:

Stian Bones, prosjektleder og redaktør 2006-2009
Janne Schreuder, prosjektmedarbeider 2007-2008
Ann Kristin Balto, prosjektmedarbeider foto