Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Arktis

Ekspedisjonsdeltakerne:

•    Ekspedisjonssjef Kaare Lundquist (hydrograf)
•    Sigurd G. Helle (topograf)
•    Ivar Bu (assistent)
•    Erling Størmer (assistent)
•    Olav Liestøl (glasiolog)
•    Ivar Johannesen (assistent)
•    Finn Kristiansen (assistent)
•    Thor Askheim (topograf)
•    Tore Østby (assistent)
•    Per Beinseth (assistent)
•    Wilhelm Solheim (topograf)
•    Erling Digre (assistent)
•    Reidar Teigne
•    Thore S. Winsnes (geolog)
•    Tore Midsen (assistent)
•    Boye Flaad (assistent)
•    Hermann L. Løvenskiold (ornitolog)
•    Sigurd Severinsen (assistent)
•    Erling Christiansen (assistent)

1956

Sommerekspedisjon Spitsbergen 1956

Norsk Polarinstitutts ekspedisjon til Svalbard sommeren 1956. Ekspedisjonsfartøyet var skipet «Minna» som Norsk Polarinstitutt ofte benyttet seg av for å bringe sine forskere ut i felt. Besetningen besto av skipper med et mannskap på syv. Ekspedisjonen ble ledet av hydrograf Kaare Lundquist, og de forskjellige forskerne skulle ut i feltarbeid på forskjellige steder.

 

Ombord på ekspedisjonsskipet ”Minna” var skipper med et mannskap på syv, ekspedisjonsleder Kaare Lundquist, tre topografer, en glasiolog, en geolog, en ornitolog og flere feltassistenter fra Norsk Polarinstitutt. De var delt inn i feltpartier bestående av en forsker med to assistenter hver og skulle ut i felt til forskjellige steder på Svalbard. ”Minna” ankom Longyearbyen 24. juni.

 

8. september startet overfarten til Norge, men på vestkysten av Svalbard skjedde det noe som satte hele hjemreisen i fare. Propellakselen ble kuttet over, og ”Minna” var ikke i stand til å gjennomføre overfarten for egen maskin. Redningen ble fartøyet ”Tromstrål I” som tok ”Minna” i slep over Barentshavet.

 

Les Erling Christiansens dagbok

 

Kilder:

Christiansen, Erling N.: ”Mine dagbok opptegnelser fra en tur til Spitsbergen sommeren 1956 som assistent for Herman Lövenskiold på Norsk Polarinstitutts ekspedisjon”.

 


 

Ombord på "Minna"

Longyearbyen 1956

 
 

Lövenskiold foran kamuflasjeteltet

 

Renè de Noris ved Fjortende Julibreen

 

Polarmåker som er skutt

 

Sigurd Severinsen flår en ringsel

  

Erling Christiansen