Banner forside, Norsk Polarhistorie

Erling Christiansens dagbok

Erling Christiansens dagbok (Forsideingressbilde)

Norsk Polarinstitutt har fått en håndskrevet dagbok og en bildesamling av Erling Christiansen fra en sommerekspedisjon på Svalbard 1956. Dette var sommeren før det internasjonale geofysiske år 1957–58. I forbindelse med Det internasjonale polaråret 2007–2008 hadde Norsk Polarinstitutt et fotoprosjekt som het: ”From IGY (international geophysical year) to IPY (international polar year)”. Prosjektets formål var gjennom fotodokumentasjon å kunne vise hvilken forskning som ble utført i Arktis og Antarktis i denne perioden. Dagboka og bildesamlinga er i denne sammenhengen verdifull historisk dokumentasjon.

Erling Christiansen var ansatt i kontraktstilling på Norsk Polarinstitutt som assistent for ornitolog Herman Lövenskiold.

Bildesamlinga består av 72 dias fargefotos. Det er bilder fra Longyearbyen, Ny-Ålesund, London på Blomstrandhalvøya, Prins Karls Forland og Signehamna i Krossfjorden som viser ekspedisjonens reiserute. Det finnes mange bilder av natur, fjell og fjord, isbreer og polarlandskap. En betydelig del av samlinga dokumenterer forskningsarbeidet. Det er bilder av Svalbards fauna og flora, fuglefjell og hekkesteder, forskjellige fuglearter, og vakre arktiske blomster.

Dagboka er i A3-format, den består av 84 håndskrevne sider, og i tillegg til tekst inneholder den sort/hvit fotos, illustrasjoner, utklipp av avisartikler, personlige brev og annet av interesse for ekspedisjonen. Den er som en reiseskildring som forteller om stedene de besøkte, forskningsarbeidet de utførte, om vær og uvær og natur og opplevelser. Språket er litterært med stemningsfulle naturskildringer fra Arktis, og innholdet er spennende lesning som gir innsikt og innlevelse i hvordan livet i felt kan være.

Erling Christiansen dagbok.pdf  (PDF-fil)