Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Samarbeidspartnere

ABM-utvikling
NRK
Riksantikvaren, ved Susan Barr
Nasjonalbiblioteket
Norsk Polarinstitutt
Fylkesbiblioteket i Troms
Universitetet i Tromsø
Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Statsarkivet i Tromsø
Prosjektet ”Norsk polarhistorie”
Prosjektet ”PolarNorge 2005”
Bjørn Fossli Johansen
Jørn Henriksen
Øystein Overrein
Kristin Prestvold
Einar-Arne Drivenes
Vidar Bjørnsen
Narve Fulsås
Bjørg Evjen
Odin Leirvåg
Bernard Duncan Lyng
Johan Schimanski
Ulrike Spring
Robert Marc Friedman
Turi Widerøe
Dag Rydmark
Åsa Elstad
Asbjørn Jaklin
Ingrid Kvalvik
Olav Gynnild
Ann Kristin Balto
Jan-Tore Berghei
Ivar Stokkeland
Fred Inge Presteng
Anna Rørtveit
Nils Magne Knutsen
Sven G. Holtsmark
Lars Rowe
Roald Berg
Rune Blix Hagen
Ketil Zachariassen
Tore Sørensen