Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Østisen

Fangstfelt vest for Novaja Zemlja og videre sørover til Kvitsjøen.

Kvitsjøområdet var svært viktig i mellomkrigstida. Konsesjonsgrensen gikk mellom Kap Orlov og Kap Kanushin. Russerne nektet all norsk fangst i dette området etter 1945.

Kvitsjøen passet bra for små nordnorske skuter med mannskap på åtte-ti mann.

Skutene som skulle til Kvitsjøen i 1920-30 årne måtte ha leidebrev for å delta i fangsten.
Russerne proklamerte 12 milsgrense i 1922.


Fangsten i Østisen og Kvitsjøen tok til for alvor i siste halvdel av 1800-tallet. Fangsten var liten til å begynne med, med økte raskt og hadde et toppår i 1925 med 323.040 dyr det ene året. Fangsten tok senere av og var i årene 1935-1939 bare 39.083 dyr pr. år i gjennomsnitt. I årene 1921-1930 fanget nordmennene 182.495 dyr pr. år i gjennomsnitt, russerne 115.265.

Et års fangst i Vestisen tilsvarte samlet fangst i Østisen over 10 år.

Litteratur:
Jakobsen, Anton; Litt om selfangsten og dens framtid, Polarboken 1949
Christensen, Olav; Fra selfangstskuter til vitenskapelige ekspedisjoner : Svend Foyn og ishavsekspansjonen fra Sør-Norge.