Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Norsk Polarinstitutts bildearkiv

Norsk polarinstitutt har et stort bildearkiv på nett

Norsk Polarinstitutt legger sitt digitale fotoarkiv ut på internett. Her kan polarinteresserte søke i en bildebase som inneholder 25.000 bilder. Norsk Polarinstitutts fotosamling består av totalt 90.000 fotografier fra polare strøk. Det eldste bildet daterer seg helt tilbake til 1872, og fotosamlinga spenner over et tidsrom på 130 år. Det ligger mange godbiter i samlinga, både av historiske- og moderne bilder.

Norsk Polarinstitutt har opp gjennom årene hatt en svært bevisst holdning til dokumentasjon, noe som avspeiler seg i bildesamlingen. Fotografiene fungerer som kildemateriale til en svunnen tid, og uttrykket "Ett bilde forteller mer enn 1000 ord" gjelder for mange av våre bilder.
Materialet i bildesamlingen er mangfoldig, og vi finner både positive- og negative glassplater, glassdias, stereobilder, negativer, dias og papirbilder. Originalbilder oppbevares i klimaregulert kjølerom slik at levetiden for bildene forlenges med mange tiår.

Mer enn 25.000 bilder er scannet og registrert. Det sikrer originalmaterialet mot unødvendig håndtering, og gjør at bildene er søkbare. På grunn av det store omfanget med bilder må det prioriters hvilke som skal scannes og registreres. Dette er arbeid som pågår kontinuerlig og vi har en bildedatabase hvor antall registrerte bilder stadig øker.

bildearkiv.npolar.no/fotoweb