Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie
Areal: ca. 2 800 000 km²

Beliggenhet: I Antarktis mellom 20° vest og 45° øst

Høyeste punkt: Jøkulkyrkja, 3148 m.o.h.

Oppdaget:

Status: Norsk biland 14. januar 1939


Dronning Maud Land

Dronning Maud Land omfatter den delen av antarktiske kontinent som ligger mellom 20° vestlig og 45° østlig lengde, og er norsk biland. Dronning Maud Land er stort; det utgjør en seksdel av det antarktiske kontinentet, og er nesten sju ganger større enn Norge. Området grenser mot britisk sektor i vest og australsk sektor i øst. Grensene mot sør og i havet utenfor kontinentet et ikke definerte. Landet har fått navn etter dronning Maud (1869–1938 ).

Dronning Maud Land ble annektert av Norge den 14. januar 1939. Anneksjonen og suverenitetskravet var delvis motivert av norske næringsinteresser (kvalfangsten), men også av nasjonale prestisjehensyn og norsk ekspansjonisme. Suverenitetskravet krevde imidlertid norsk tilstedeværelse. Hvis ikke Norge drev virksomhet der, ville andre gjøre det i stedet.

På grunn av overbeskatning gikk den norske kvalfangsten i Sørishavet tilbake etter andre verdenskrig, og i 1950-åra ble rederne klar over at kvalfangsten etter hvert ville bli ulønnsom. Og med nedgangen i kvalfangsten falt det ene fundamentet for norske suverenitetskrav bort.

Det andre fundamentet var vitenskapen. Den vitenskapelige virksomheta hang nært sammen med politikken. Siden slutten av 1800-tallet hadde Norges innsats i den internasjonale polarforskinga løfta landet opp i den eksklusive klubben av polarnasjoner, der land som Storbritannia, Sverige og Russland befant seg fra før. Norge satsa særlig tungt på forsking om Svalbard, og Norges Svalbards- og Ishavsundersøkelser, forløperen til Norsk Polarinstitutt (NP), hadde årlige ekspedisjoner dit.

På 1940- og 50-tallet sendte Norge også to store vitenskapelige ekspedisjoner til Dronning Maud Land, men ut over 1960-tallet sank den norske forskningsaktiviteten. Først fra midten av 1970-tallet tok den seg gradvis opp igjen.

Den norske feltstasjonen Troll ble etablert som sommerstasjon under en ekspedisjon til Dronning Maud Land i 1989-90. Stasjonen ligger 1270 moh. 220 km fra kysten. Troll er helårsstasjon fra 2005. I nærheten av Troll er anlagt rullebane som er langt nok til å ta ned en jumbojet.