Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt


Norsk Polarinstitutt fungerer som konsulent og kunnskapsleverandør for norske myndigheter, og er med på å sikre en best mulig forvaltning av de norske polarområdene. Gjennom aktiv deltagelse i nasjonale og internasjonale organer spiller Norsk Polarinstitutt en sentral rolle i arbeidet med å ivareta nasjonale interesser innen forskning og forvaltning. Totalt har instituttet rundt 110 medarbeidere i Tromsø, Longyearbyen og Ny-Ålesund. 

Lange tradisjoner
Norsk Polarinstitutt har røtter tilbake til 1906 da den første vitenskapelige ekspedisjonen til Svalbard ble gjennomført. Instituttet er en videreføring av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser som ble etablert i 1928, og som hadde til oppgave å kartlegge hav- og landområder og drive geologiske undersøkelser i Arktis. I 1948 ble det geografiske ansvarsområdet utvidet til å omfatte norske biland og territorialkrav i Antarktis, og navnet ble endret til Norsk Polarinstitutt. Instituttet er i dag et direktorat underlagt Miljøverndepartementet.

Aktivitet ved begge polene
Instituttets virksomhet er konsentrert rundt miljøforvaltningsbehov i polarområdene. Klima, langtransportert forurensning, effekter av forurensing på miljøet, biologisk mangfold og topografisk kartlegging er viktige arbeidsfelt sammen med miljøsamarbeid i Barentsregionen. Instituttet utstyrer og organiserer store ekspedisjoner til begge polområdene, er eier av forskningsfartøyet "Lance", og driver de norske forskningsstasjonene i Ny-Ålesund (Svalbard) og i Antarktis.

Bibliotek og fotografi
Instituttets bibliotek inneholder en omfattende samling polarlitteratur i tillegg til originale fangst- og ekspedisjonsdagbøker som daterer seg helt tilbake til 1500-tallet. Samlingen er på ca. 20000 bind, noe som gjør den til Nordens største samling av generell polarlitteratur.

Samlingen av grafisk materiale består av ca. 50000 bilder fra polarområdene. Arkivet inneholder også mer enn 36000 vertikal- og skråbilder (flyfoto) tatt i forbindelse med kartlegging av polarområdene.

Informasjon og kunnskapsformidling
Norsk Polarinstitutt formidler resultater fra forsknings- og miljøforvaltningsprosjekter til statsforvaltningen, til interesserte fagmiljøer og til allmennheten. Instituttet gir ut bøker, rapporter og et vitenskapelig tidsskrift, og særlig har Polarhåndbøkene fått en stor leserkrets.

Kilder: Norsk Polarinstitutt og Store Norske Leksikon

Polarmiljøsenteret i Tromsø huset bl.a. Norsk Polarinstitutt. Foto: Norsk Polarinstitutt