Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Hvem var hvor? - En reise på Spitsbergen vinteren 1917–18

Fangstfolk i Bellsund

Da sier vi farvel til Isfjorden, drar videre nedover vestkysten og svinger inn Bellsund. Her skal vi møte de tre eneste fangstfolkene som befinner seg på Spitsbergen denne vinteren. To av dem, Ingvald Nilsen og en Mattson, holder til på Camp Bell nord i sundet. Den tredje, Mikael Olsen, må vi oppsøke på sørsiden av Bellsund, nærmere bestemt på Camp Violet så vidt inne i Van Keulenfjorden. Mennene er hyret av det engelske selskapet The Northern Exploration Company for å holde tilsyn med selskapets kullfelter i Bellsund-området, men fangst er hovedgeskjeften. Siden de tre er de eneste representantene for fangstmannsstanden vi vil støte på, skal vi vie dem litt ekstra oppmerksomhet, vi ser like godt på hvordan hele Spitsbergen-oppholdet forløp.

Straks karene var satt i land i Bellsund, gikk de i gang med å hugge ut kull og sanke rekved til vinterbrensel. Så måtte de ha kjøtt, men flere jaktturer etter rein resulterte kun i fire dyr. Nilsen og Mattson rigget seg til for vinteren med Camp Bell som hovedstasjon og Camp Morton og Byssa (ved Reindalen) som bistasjoner. Olsen forlot de to andre i slutten av september og slo seg altså ned på Camp Violet. Som bistasjoner ville han bruke Strandhuset, Camp Smith sør for Renardbreen og Hollenderhuset i Recherchefjorden. Det kunne forresten ha gått helt galt for ham denne høsten. Han falt ned i en bresprekk, men ble heldigvis hengende etter noen materialer han hadde med seg for å reparere Strandhuset, og klarte å kravle seg opp på trygg grunn.