Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Grønfjorden (Green Harbour)

Grønfjorden går inn i syd-østlig retning på søndre side av Isfjorden, Spitsbergen, ca. 10 kilometer fra fjordmunningen. Den er 17 km. lang, 5 km. bred ved munningen og 2. km. ved bunnen. Kokerihamna ligger på vestsiden av fjorden, 7 km. fra munningen, mens Finnes Hamn ligger på østsiden, ca. 8 km. fra munningen.

Grønfjorden har vært et mye besøkt fangstområde helt siden hvalfangstens begynnelse på Spitsbergen. Gode kullforekomster gjør dessuten at det har vært drevet gruvedrift i området fra begynnelsen av 1900-tallet. På denne tiden ble det også bygget en norsk radiostasjon, poststasjon og hvalkokeri på Finneset.

I Gunnar Isachsens beskrivelse av Grønfjorden fra 1912-13 står det å lese at bebyggelsen i området på dette tidspunktet, foruten hvalkokeriet og radiostasjonen på Finneset, besto av et par hus som Det Norske Spitsbergen Kulkompagni hadde satt opp ved Larvik Pt, ett hus satt opp av Green Harbour Coal Co. sydøst for hvalstasjonen, og to hus som Arctic Coal Co. hadde bygget litt nord for dette. I tillegg fantes det en gamme ved Kokerihamna, samt et hus reist av a/s “Nimrod” ved Russe Keila.

I sine dagboksopptegnelser “Da Spitsbergen radio blev anlagt” forteller ingeniør S.Brenner at det i 1911 overvintret 19 mennesker, blant dem ett barn, i Grønfjorden.

Kilder:
Isachsen, Gunnar: Green Harbour, Det Norske Geografiske Selskaps
Aarbok XXIV, Kristiania 1912 - 1913
S.Brønner: Da Spitsbergen Radio blev Anlagt. Dagboksoptegnelser,
Norsk Radio nr. 8, Kristiania 1924
Hoel, Adolf: Svalbard, bind I, Oslo 1966
Rossnes, Gustav: Norsk overvintringsfangst på Svalbard
1895-1940, Meddelelser nr. 127, Oslo 1993
Arlov, Thor Bjørn: Svalbards historie, Oslo 1996