Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Hvem var hvor? - En reise på Spitsbergen vinteren 1917–18

Bjørnøya

Vi drar halvveis ned til Norge, og går i land på nordøstsiden av Bjørnøya, ved gruveleiren Tunheim. Den drives av Stavanger-syndikatet I/S Bjørnøen Kulkompani, som ble dannet høsten 1915. Oppbyggingen av Tunheim har foregått siden sommeren 1916, da bygninger ble oppført og gruvedrift påbegynt. Nå overvintrer 21 mann under ledelse av tekniker Olav Staxrud. De driver jevn drift på kull og fortsetter arbeidet med å bygge ut leiren. Denne vinteren utvinner de også et mindre kvantum blyglans av en forekomst nord for Russehamna (sør på øya). 

Den høsten hadde det vært en stygg hendelse litt lenger nede på østsiden av øya. Det britiske lasteskipet «Buxton», som var på vei fra Arkhangelsk med trelast, hadde tatt en nordlig kurs for å unngå tyske ubåter og hadde så gått rett på Bjørnøya ved Miseryfjellet. Skipet ble fullstendig vrak. Trematerialene fra lasten ble i stor utstrekning brukt til byggearbeider i Tunheim.

I 1918 kom det en radio- og meteorologisk stasjon på Bjørnøya. Kulldriften ble nedlagt i 1925 på grunn av dårlig lønnsomhet.

Da tror jeg vi har fått med oss alt og alle. Reisen er slutt – takk for følget!