Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Hvem var hvor? - En reise på Spitsbergen vinteren 1917–18

Store Norske

Store Norske ble stiftet i Kristiania 30. november 1916, etter at interessentene først hadde hatt en foreløpig organisering i Det Norske Spitsbergensyndikat. Nordmennene «overtok» Longyearbyen etter det amerikanske selskapet The Arctic Coal Company, som hadde kastet inn håndkleet i 1915 etter nærmere ti års drift. Den pågående verdenskrigen hadde ført med seg så store hindre for virksomheten at amerikanerne ikke så det likt å fortsette.

Under vårt besøk hersker det fred og fordragelighet mellom arbeidere og ledelse i Longyearbyen. Like lystig hadde ikke situasjonen vært noen måneder tidligere. 1. juli 1917 hadde det brutt ut en aggressiv streik blant arbeiderne. En gruppe svenske syndikalister sto sentralt i opprøret. Streiken var av en slik karakter at regjeringen valgte å sende marinefartøyet «Farm» med forsterket besetning til Adventfjorden for å forsøke å få konflikten bilagt. Med var også byfogd Meinich i Tromsø, som regjeringen i samråd med Store Norskes styre hadde oppnevnt som meklingsmann. Men Meinich kom ingen vei; langvarige forhandlinger med arbeidernes representanter endte med brudd. Sjefen for «Farm» beordret da arbeiderne til å møte opp utenfor arbeidermessen, og kunngjorde at han hadde overtatt kommandoen i Longyearbyen for å opprettholde ro og orden. Opprøret var dermed slått ned, og mot slutten av juli ble de streikende arbeiderne sendt ned til Norge. Streiken hadde fullstendig kullkastet den produksjonsplanen som var lagt for sommersesongen. Også planlagte arbeider på anlegget hadde blitt satt sterkt tilbake.

Streiken var historie, men mer dramatikk skulle det bli. Natten til 15. november brøt det ut brann i arbeidermessen. Det var sterk kuling og 17 kuldegrader. Da brannen ble oppdaget, hadde den allerede grepet så sterkt om seg at bygningen ikke sto til å redde. Men det lyktes å berge sykehuset, butikken, stallen og andre hus som lå i gnistregnet. Ved sjutiden om morgenen var arbeidermessen helt nedbrent. Alle spiseredskaper og de fleste kokekar strøk med. En eldre brakke ble i all hast ominnredet til messe, og allerede få dager etter brannen kunne den første middagen serveres her. Så senket vinterfreden seg over Longyearbyen.

Amerikanerne ga seg altså tidlig i Longyearbyen. Men Store Norske har holdt stand, og i 2006 kunne selskapet – bare avbrutt av andre verdenskrig – markere 90 års tilstedeværelse og virksomhet på Svalbard.