Banner forside, Norsk Polarhistorie

Kings Bay AS

Kings Bay AS, til 1998 Kings Bay Kull Compani, norsk selskap startet 1916 av forretningsmenn i Ålesund for å utnytte kullfeltene i Ny-Ålesund på Svalbard; 1933 ble samtlige aksjer overtatt av staten. Etter at gruvedriften ble endelig innstilt 1963, er Kings Bay et eiendoms- og driftsselskap underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Selskapet eier Ny-Ålesund og ca. 300 km2 land rundt Kongsfjorden, hvor det driver eiendomsvirksomhet, hotell- og kantinedrift, forretninger m.m.

Kilde: Store Norske Leksikon