Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Kings Bay AS

Kings Bay AS, til 1998 Kings Bay Kull Compani, norsk selskap startet 1916 av forretningsmenn i Ålesund for å utnytte kullfeltene i Ny-Ålesund på Svalbard; 1933 ble samtlige aksjer overtatt av staten. Etter at gruvedriften ble endelig innstilt 1963, er Kings Bay et eiendoms- og driftsselskap underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Selskapet eier Ny-Ålesund og ca. 300 km2 land rundt Kongsfjorden, hvor det driver eiendomsvirksomhet, hotell- og kantinedrift, forretninger m.m.

Kilde: Store Norske Leksikon