Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Hvem var hvor? - En reise på Spitsbergen vinteren 1917–18

Braganzavågen – Svea

Med utgangspunkt Camp Bell drar vi inn Van Mijenfjorden og lander i Braganzavågen, hvor svenskene er i gang med kulldrift i Sveagruvan. Selskapet bak foretaket er AB Spetsbergens Svenska Kolfält, som ble konstituert i Stockholm 4. september 1916. Som administrerende direktør finner vi ingeniør Bror Granholm, og det er direktøren selv vi møter som sjef på gruveanlegget denne første vintersesongen. Han kom til Braganzavågen i august 1917 med en stor arbeidsstokk, og under hans personlige ledelse ble så de første bygningene oppført, anlegg av transport- og lasteanordninger påbegynt og kullbryting satt i gang i mindre skala. På overvintringen er de om lag 50 mann. Ca. 4 000 tonn kull ble det produsert dette driftsåret.

Da er vi ferdige i Bellsund-området. Vi returnerer ut til kysten, runder Kapp Lyell og tar strake vegen ned til Sørkapp. På denne strekningen er det ikke folk. Heller ikke øst- og nordøstover er det noen. Men ett lite samfunn gjenstår det å besøke.