Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ishavsskipper Johan Hagerup og hans første overvintringstur til Spitsbergen

Etablering i Bellsund

Restaurert hytte fra Hagerups ekspedisjon 1898. Foto: Norsk Polarinstitutt

En drøy uke etter avreisen fra Tromsø ble Hagerup-ekspedisjonen satt i land ved Midterhuken i Bellsund. Derfra rodde karene sakene sine det korte stykket over til Akseløya, hvor de skulle ha hovedstasjon. Det første de gjorde, var å føre opp et hus på sørspissen av øya. Det fikk en grunnflate på 5 x 2,5 meter, og en høyde på 2,5 meter under mønet. Veggene var av planker, så et moselag og et torvlag, og til slutt en tykk steinmur som gikk i høyde med raften. Taket var never- og torvlagt. Bedre vinterresidens enn dette skulle det godt gjøres å få til. I flukt med hovedhuset satte mennene opp et arbeidshus på 5 x 5 meter.

Så flyttet de byggeaktiviteten bort fra øya og til Midterhukhamna noen kilometer lenger sør. Her snekret de opp en hytte som skulle være stasjon for revefangsten. Deretter lastet de med seg materialer og dro til Kaldbukta ytterst i Reindalen, tre mil nordøst for hovedstasjonen, og bygde stasjon for reinfangsten der. Da hadde de to såkalte bistasjoner på plass, og det var nødvendig – både av praktiske og av sikkerhetsmessige årsaker.

I månedsskiftet august–september var karene på jakt i Reindalen. Over femti rein, og en del kobbe, fikk de på turen. På denne tiden skjedde det noe med Jakob Laidi, som hadde blitt forhyrt «til at gjøre Tjeneste som Kok, som Fangstmand samt forøvrigt til alt forefaldende Arbeide». Vi vet nemlig at fra begynnelsen av september hadde Samson Fylkesnes fra Hardanger overtatt hans plass i ekspedisjonen. Dette byttet må ha skjedd da en båt fra Hvidfiskens Rederi i Tranøy, med den kjente skipper Ingvald Svendsen som disponent, var innom med en del saker til Bellsund-karene. Og med samme skyss sendte sannsynligvis Hagerup «høstfangsten» ned til Tromsø. M.W. Holmboe & Søn omsatte i hvert fall trekvart tonn reinkjøtt og en del skinn for ekspedisjonen senere på høsten. 44 kroner kunne for øvrig Jakob Laidi stikke i lomma på sin part av denne høstfangsten.