Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1902-03:
Den norske «Aurora Polaris» - ekspedisjonen, organisert av Kristian Birkeland.

Stasjonen på Svalbard var del av et nettverk av fire stasjoner som skulle foreta parallelle observasjoner gjennom vinteren (på Novaja Zemlja, i Kåfjord og på Island). Nils Russeltvedt var ansvarlig for stasjonen på Axeløya i Bellsund, sammen med Johan Hagerup fra Tromsø, som ledet en fangstekspedisjon. To observatorier, et lagerhus og et bolighus ble satt opp og observasjoner foretatt fra 29.august til 7. juni.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.
Spitsbergen-Norge : med et kart / Gunnar Isachsen