Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ishavsskipper Johan Hagerup og hans første overvintringstur til Spitsbergen

Utrustning og oppreise

Juli måned hadde begynt. Et halvt år hadde det tatt for Hagerup å få velsignelse for prosjektet, men nå gikk han straks i gang med organiseringen av turen. Fire mann skulle han ha med seg, og disse ble kjapt forhyrt. Det var broren Lars Hagerup, Lars Moe og Jacob Laidi, alle fra Tromsø, samt Martin Davidsen fra Hemnes i Rana.

Utrustningen ble tatt gjennom Holmboes familiefirma M.W. Holmboe & Søn i Tromsø. Firmaet satte opp en kontrakt der det het at forskuttert beløp – med tillegg av renter og provisjon – skulle dekkes av forventet fangstutbytte, og videre at M.W. Holmboe & Søn skulle erholde en sjuendepart av nettoutbyttet, samt stå for realiseringen av all hjemsendt eller hjembrakt fangst. En passus om at Hagerup skulle stå personlig ansvarlig for eventuell manglende dekning av forskuddet, ble også tatt inn.

Forberedelsene ble gjort på rekordtid. Den 12. juli gikk karene om bord i D/S «Vesteraalen» for i første omgang å bli fraktet til Hammerfest. Med seg hadde de en stor og to mindre båter, hyttematerialer, proviant, tønner og annen utrustning. I Hammerfest ble det omlasting til D/S «Lofoten», som gikk i turistrute på Spitsbergen på tredje sommeren, og som nå lå klar til oppreise.

Med på overfarten var også en annen ekspedisjon, sju vesterålinger som skulle overvintre i Adventfjorden. Vesteraalens Dampskibsselskab hadde velvilligst stilt turisthytta («hotellet») som de hadde der, til rådighet som vinterbolig for folkene. Bygningen hadde blitt oppført to år tidligere, men hadde vist seg å være dårlig butikk for selskapet, og hotelldriften var nå avviklet. Hans Furfjord ledet denne andre ekspedisjonen, som besto av fire menn, to kvinner og en tre år gammel jentunge. Det var en dristig sammensetning; aldri før hadde kvinner – og aller minst barn – vært med på en slik tur.

Oppreisen ble en hyggelig opplevelse for ekspedisjonsfolkene. De fikk utmerket behandling av offiserene om bord, som syntes det var stas å ha med denne brokete overvintringsgjengen som passasjerer.