Banner forside, Norsk Polarhistorie

Hvem var først på Nordpolen?

Hvordan komme seg til Nordpolen?

Etter Fram-ekspedisjonen visste man altså at Nordpolen ikke var et konkret landfast geografisk punkt; det var bare is i konstant bevegelse. Noen år senere kunne Ernest Shackleton som den første beskrive Sørpolplatået etter at han i 1909 nådde helt fram til 88° 43’ sør. Dermed var egentlig begge polområdene ”oppdaget” i vitenskapelig forstand.

Selve erobringen av polpunktene gjensto, men som Bjørnstjerne Bjørnson sa det: Dette var i grunn ”et hundespørsmål”, altså et spørsmål om effektive ekspedisjoner. Det var ikke bare hunder som ble prøvd, men også ballonger, fly, ponnier, motoriserte sleder, skip, ubåter – og menneskelig trekk-kraft.

Den første etter Nansen som forsøkte å nå Nordpolen, var den svenske ingeniøren Salomon August Andrée.

Luftballongen "Örnen" har landet på isen og Andrée og Frænkel står ved siden av. Fra Andrée-ekspedisjonen 1897, hans andre forsøk på å nå Nordpolen med ballong. Foto: Nils Strindberg, Norsk Polarinstitutt.

Han hadde bestemt seg for å erobre Nordpolen med en luftballong. Da luftballongen Örnen tok av fra Virgohamna på Danskøya den 11. juni 1897, skulle det gå mer enn 30 år før man fikk vite hva som skjedde med Andrée, Nils Strindberg og Knut Frænkel. I 1930 fant mannskapet på ishavsskuta Brattvåg restene etter Andrées ekspedisjon på Kvitøya, lengst øst på Svalbard.