Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Carl Weyprecht

1838 - 1881

Sjøoffiser, polarforsker, organisator og forkjemper for internasjonalt vitenskapelig samarbeid

Carl Weyprecht ble født i 1838 i den tyske byen Michelstadt. Som 18-åring skrev han seg opp som kadett i Østerrike-Ungarns marine, og hadde en lang karriere som sjøoffiser foran seg. Han deltok i rikets krig med Sardinia, og tjenestegjorde i en periode som instruktør på et skip som skulle utdanne nye kadetter. Mest kjent er han dog for sine bidrag til polarforskningen.

Petermann og von Payer

I 1865 stiftet Carl Weyprecht et vennskap med den kjente tyske geografen August Petermann under et møte i den geografiske foreningen i Frankfurt. I 1870 møtte han Julius von Payer, og sammen ledet Wayprecht og von Payer en ekspedisjon til Novaja Zemlja i 1871.

Den Østerrike-Ungarske nordpolekspedisjon

Weyprecht og von Payer organiserte en ny ekspedisjon etter sin hjemkomst fra Novaja Zemlja, og i årene 1872 til 1874 ledet de den Østerrike-Ungarske nordpolekspedisjonen. Til tross for navnet, var ikke polpunktet førsteprioritet; de ønsket først og fremst å finne Nordøstpassasjen. Ekspedisjonen ble finansiert av rikets adel, og kostet anslagsvis 175 000 Gulden. Hovedskipet var oppkalt etter Admiral Wilhelm von Tegetthoff, som Weyprecht hadde tjenestegjort under tidligere i sin karriere.

Skipet fikk et mannskap på 24, og seilte ut fra Tromsø i juli 1872. Ved utgangen av august var det frosset fast nord for Novaja Zemlja og drev med isen. Mens de drev i isødet oppdaget de en øygruppe som ble oppkalt etter rikets keiser, Franz Josef I, og fikk navnet Franz-Josef Land.
 

I mai 1874, etter en lang periode fastlåst i isen, bestemte kaptein Weyprecht seg for å forlate skipet og ta seg til land med sleder og mindre båter. I august nådde de endelig åpen sjø, og en måned senere satte de foten på det russiske fastlandet. De sikret seg skyss hos en russisk kaptein fra Novaja Zemlja til Vardø, og dro herfra videre sørover med postbåten. De klarte etterhvert å komme seg hjem til Wien.

Det første internasjonale polaråret

Etter hjemkomsten begynte Weyprecht å utarbeide en plan for å videreføre den polare forskningen og møte de store utfordringene, særlig innenfor fagfeltene meteorologi og geofysikk. Den enorme kappestriden mellom nasjoner om rekorder ødela for vitenskapen, og Weyprecht ønsket å endre dette. Han ønsket å opprette et internasjonalt nettverk av arktiske stasjoner for måling av vær og observasjon av andre forhold.

I 1879 presenterte han denne planen for Den andre internasjonale meteorologiske kongress i Roma, og samme år ble også den første internasjonale polarkonferansen arrangert i Hamburg, med deltakere fra mange land, inkludert Norge. Carl Weyprecht døde i 1881 av tuberkulose, og fikk aldri se planen sin satt til livs. Det første internasjonale polaråret ble etter en lengre tids utsettelse avholdt vinteren 1882-83.

Lenker

http://members.eunet.at/castaway/history/history.html#Weyprecht