Banner forside, Norsk Polarhistorie

Hvem var først på Nordpolen?

Amundsen, Schmidt, Nautilus og Plaisted

Dermed er det klart at Norge-ekspedisjonen var den første som ubestridt nådde til Nordpolen. Det betyr også at Roald Amundsen og Oscar Wisting var førstegangserobrere både av Nordpolen og Sørpolen. Eller var de nå egentlig det?

Selv om det er klart at Norge-ekspedisjonen passerte over polpunktet, så landet N1 Norge ikke på isen, dvs. på det punktet de fleste forestiller seg at Nordpolen befinner seg. For å finne kandidater til dette, må vi først vende oss til Sovjetunionen.

1930-tallet var et tiår da Sovjetunionen for alvor vendte seg mot nord, mot Arktis. I den såkalte sosialistiske realismen under Stalin, var teknologiske framskritt og mestring av naturen viktige ingredienser, noe som danner noe av bakgrunnen for den økte sovjetiske aktiviteten.

Blant de største polarforskerne i denne perioden var Otto Schmidt. Han ble i 1937 dekorert som ”helt av Sovjetunionen”. Da hadde han nylig ledet ”SP-1”-ekspedisjonen. ”SP-1-ekspedisjonen” etablerte basen ”Nordpol-1” – den første av en lang rekke sovjetiske forskningsstasjoner på isen. Med ”SP-1-ekspedisjonen” ville Smidt slå to fluer i ett smekk: for det første ville han lande et fly på Nordpolen for første gang, og for det andre ville han sette opp en flytende forskningsstasjon nær polpunktet. Det første flyet, med Schmidt ombord, landet nær polpunktet 21. mai 1937. Schmidt landet altså ikke polpunktet, men likevel så nært at vi kanskje bør regne ham som den første til å sette sine bein på polpunkt-isen.

Vel tjue år seinere, 3. august 1958, nådde imidlertid den amerikanske atomubåten Nautilus Nordpolen, som det første fartøyet av noe slag. Denne operasjonen, ”Operation Sunshine”, var viktig som et propagandainnslag i den kalde krigen. Året før hadde Sovjetunionen skutt ut verdens første satellitt, Sputnik, og Nautilus kunne fungere som et passende amerikansk svar på dette. Sovjetunionen hadde på denne tida ingen egne atomubåter.

Så gikk det enda noen år før den første ekspedisjonen som krysset isen nådde polpunktet. Det var amerikaneren Ralph Plaisteds snøskuter-ekspedisjon, som nådde polpunktet i april 1968.