Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Hvem var først på Nordpolen?

Nordpolen: fjell, hav eller is?

Hvis ikke Robert E. Peary var først på Nordpolen, hvem var det da? Men aller først: hva er egentlig ”Nordpolen”?

Av Stian Bones

Fram til 1600-tallet var det vanlig å mene at Nordpolen var et stort fjellmassiv omgitt av en sjø, som igjen var omkranset av fire store øyer. Slik fremstår Nordpolen på de verdenskartene som Gerard Mercator og Abraham Ortelius lagde på andre halvdel av 1500-tallet.

Gerard Mercator (1512-94), sin tids ledende kosmograf, mente at polområdet var omkranset av fire gigantiske øyer, skilt av fire floder. På bildet holder Merctator passeren over polpunktet. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt.Ideen om at det skulle finnes land i det ytterste nord, i Polhavet, levde lenge. Det var Fridtjof Nansen som satte det endelige punktum for diskusjonen om vann eller land på selve polpunktet. Det største og viktigste funnet til den første Fram-ekspedisjonen var påvisningen av at det indre Polhavet var et dyphavsbasseng: ”en strøm av is, vann og luft i evig bevegelse over jordklodens frosne isse”, som Tor Bomann-Larsen har sagt det.

Også en annen gammel forestilling måtte gi tapt for vitenskapen mot slutten av 1800-tallet, nemlig teorien om det åpne, isfrie Polhavet. Da Mercator og Ortelius lagde sine verdenskart på 1500-tallet, var det mange som mente at det indre Polhavet var isfritt. Bare man trengte gjennom isbarrieren som omkretset Polhavet, kunne man seile tvers over det. Særlig tre ekspedisjoner bidro til å tilbakevise dette: Julius Payer og Karl Weyprechts Tegetthoff-ekspedisjon (1872–74), Adolf Erik Nordenskiölds Vega-ekspedisjon 1878–80, og Nansens Fram-ekspedisjon.

Utsnitt av kart fra det velrenommerte tyske "Andrees Allgemeiner Hand-Atlas". Kartet er fra 1914, og viser uutforskede områder i Arktis.Men tanken om nytt land i nord var enda ikke helt forlatt. Da Roald Amundsen satte av gårde over Nordpolen med luftskipet Norge i 1926, mente han at det kunne finnes land i området mellom Nordpolen og Alaska. Heller ikke denne teorien holdt vann, for å si det slik. Amundsen så bare is og atter is.