Banner forside, Norsk Polarhistorie

1990-91:
Kontinuiteteten i de regelmessige norske Antarktis-ekspedisjonene bedre sikret da det ble inngått et logistisk samarbeid Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE) med Sverige og Finland fra 1990, der hvert land tok ansvaret på omgang med en nordisk ekspedisjon stort sett hvert år fremover (Norge, Sverige, Finland).

Kilde:

Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.

Store Norske Leksikon.

www.npolar.no