Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Antarktis

1976-

NARE (Norwegian Antarctic Research Expeditions)

 

De norske forskningsekspedisjonene til Antarktis ledes og koordineres av Norsk Polarinstitutt og kalles Norwegian Antarctic Research Expeditions (NARE).

Den første NARE-ekspedisjonen ble gjennomført i 1976- 77. Ekspedisjonsskipet var isbryteren "Polarsirkel". Ekspedisjonsleder var Olav Orheim fra Norsk Polarinstitutt. Ekspedisjonen var delt inn i to feltpartier, et landparti (Dronning Maud Land) og et parti ombord på "Polarsirkel" i Weddelhavet.

Fra 1991 har ekspedisjonene vært en del av et nordisk samarbeid hvor ansvaret for logistikken går på rundgang mellom Finland, Sverige og Norge. Det er naturlig nok størst norsk forskningsinnsats i de årene Norge er ansvarlig.

Hovedformålet med NARE er å innhente kunnskap for å bedre forstå naturlige og menneskeskapte globale klimaendringer. Forskningsprosjektene fokuserer på biologi, glasiologi, paleoklimatologi (historisk klimakunnskap), fysisk oseanografi og miljøovervåking.

De fleste NARE-aktivitetene finner sted i den syd-atlantiske sektor av Antarktis, mer bestemt på Bouveøya, i den østlige del av Weddellhavet og i Dronning Maud Land. Disse områdene er hovedinnsatsområder for norsk antarktisforskning, og de aller fleste aktivitetene utføres under NARE-ekspedisjonene.

NARE 1989/90 besto av 96 deltakere (derav 31 forskere fra ulike forskningsinstitusjoner). Ekspedisjonen var organisert av Norsk Polar Institutt med Olav Orheim som leder, og ekspedisjonsskipet var "Andenes". Forskningsstasjonen TROLL ble montert på isfri permafrost i Jutulsessen på Dronning Maud Land. Forskningsprosjektene fokuserte på problemer knyttet til det globale miljø med særlig vekt på klima og havnivå, og omfattet også geologisk og geodetisk kartlegging, klimatilogiske undersøkelser og medisinsk forskning.

Kilder:
Bildearkivet hos Norsk Polarinstitutt
Faktaark hos Norsk Polarinstitutt

             Alle foto: Norsk Polarinstitutt

Første NARE ekspedisjon 1976/77. Foto: Torgny Vinje


Utstyr og proviant for 2 mnd. ligger på isen NARE 2000/01. Foto: Harvey Goodwin


Det sørafrikanske forskningsskipet RV Aghullas losser utstyr ved shelfen NARE 2000/01. Foto: Harvey Goodwin


Den sørafrikanske stasjonen Sanae. NARE 1989/90. Foto: Olav Orheim


Svein Østerhus, Olav Orheim, Jon Ove Hagen, Kjetil Melvold. NARE 1989/90. Foto: Olav Orheim