Banner forside, Norsk Polarhistorie
Bla i valgte hendelser

1941:
Den annen verdenskrig brakte store forandringer på Svalbard. Gruveanleggene ble satt ut av drift sommeren 1941 og befolkningen evakuert, 1955 russere til Arkhangelsk, 765 nordmennene til Skottland. Gruve 2 ble skutt i brann under krigen, og brant helt fram til 1962. Den ble likevel åpnet igjen etter krigen.

1.april brøt det ut brann i Gruve 2 i Longyearbyen. 40 mann var innesperret. Hundekjøreren Ludvig Sørensen gjennomførte sitt 46 timers maratonløp og tilbakela mer enn 300 km fra Longyearbyen til både Grumant og Svea for å skaffe redningsmateriell.

150 tusen tonn kull som lå i Longyearbyen ble stukket i brann. Likeså ble det gitt ordre om at alle dyr skulle drepes, og hver hund, hver hest i Longyearbyen ble skutt. I siste øyeblikk ble ordren omgjort, og hundekjører Ludvig Sørensen fikk med seg sine 15 hunder til Skottland og siden Island.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.
Store Norske Leksikon.
Polarårboken 1973-74 s.121-124.
Arne O. Holm: Et ganske ualminnelig gruveselskap, Longyearbyen 100 år-Et Jubileumsmagasin.
Polarårboken 1973-74 s.121-124.