Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1909:
3 overvintrerere omkommer i Storfjorden på grunnn av dårlig utrustning. Fører til ny lovendring i 1915.

Fangstleder Peder Hansen Kjeldmo utruster "Dagny" på fangststur på kontrakt fra pelshandler Claus Andersen. 5 målselvværinger skulle overvintre i Storfjorden. Dårlig utrustet og måtte ta en ekstra overvintring. Bare Ole Johan Tarraldsen og Bernhard Johansen vender tilbake. Tre omkommer i 1911: Peder Hansen Kjeldmo, Petter Pedersen Kjeldmo og Elias Eriksen Broderstad. Arve Staxrud beslagla fangsten til fordel for de etterlatte. Rederen anla sak for å få fangsten, tapte. Ny lov av 6/8 1915 om tilsyn med overvintringsekspedisjoner i arktiske egne.