Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1795:
Første norske overvintringsekspedisjon på Svalbard, utrustet av handelshuset Buck i Hammerfest. Skuten "Kjøllefjord", skipper Hans P. Wencke. Resultat 82 sel, 13 hvalross, 38 rev, fem isbjørn, dun og fjær. 15 deltakere, blant dem fire pomorer. Tre omkom, to av skjørbuk og en i isen. Ukjent overvintringssted (Isfjorden?).

Pomorer hadde lenge drevet overvintringsfangst på Svalbard. Ingen oppfølgingsekspedisjoner før 1820-tallet, dette til tross for at handelsmonopolet på Finnmark ble oppgitt og det ble gitt økonomiske oppmuntring til de som ville drive ishavsfangst. Faktorer som kan ha virket hemmende kan ha vært Danmark - Norges deltakelse i Napoleonskrigene, mangel på risikovillig kapital og vanskeligheter med å få forsikret fartøyene.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
Arctic Encyclopedia
Hans Furfjords dagbok (Arktisk dagbok) s.10
Isachsen, Gunnar; Folk, fangst og færder s. 16