Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Wellmann (Personbilde)
Foto: Geografisk Selskaps Aarbok 1894-95.

Walter Wellmann

-

Amerikansk journalist og polarfarer. Forsøkte flere ganger å nå Nordpolen med ballong og luftskip uten hell.

Walter Wellman og luftskipet “America” 1906 -1909
Den amerikanske journalisten Walter Wellman hadde allerede gjort to forsøk på å nå Nordpolen med ballong før han tok luftskipet “America” i bruk i 1906.

I 1894 reiste han nordover fra Svalbard med dampskipet “Ragnvald Jarl”. Planen var å føre skipet så langt nord som mulig, for deretter å fortsette over isen. “Ragnvald Jarl” forliste imidlertid ved Sjuøyane, og det var bare så vidt ekspedisjonen ble reddet.

I 1898-99 ledet Wellman en ekspedisjon som overvintret på Frans Josef land, og som gjorde to mislykkede framstøt over isen.

I 1906 var Wellman tilbake på Svalbard, denne gangen for å forberede ekspedisjonen med luftskipet “America”, som han hadde fått bygget i Paris. Det ble reist et hus, gassproduksjonsanlegg og en hangar i Virgohamna, og 2. september var luftskipet klart til avgang. På grunn av kraftig vind, blåste imidlertid “America” over fjorden og havarerte.

Luftskiphangaren til Wellmann i Virgohamna. Foto: Norsk Polarinstitutt.Wellman ga seg ikke og var tilbake i Virgohamna i 1908, og i 1909 var han klar for et nytt forsøk. “America” hadde nå fått kraftigere motorer, men Wellman støtte likevel på problemer. Slepelinene satte seg fast i isen og røk kort etter avgang, og luftskipet måtte gå ned på isen. Ekspedisjonen ble oppdaget av Gunnar Isachsens ekspedisjonsskip “Fram”, og ble slept tilbake til Virgohamna. Under bukseringen inn i hangaren falt motoren av, og luftskipet eksploderte. Dette satte punktum for Wellmans forsøk på å nå Nordpolen.

Kilder:
Holtedal, Olaf: Vår forunderlige klode, Oslo 1942
Arlov, Thor Bjørn: Svalbards historie, Oslo 1996
Alme, Helge H.; Om Spitsbergen og den Wellmanske polarekspedition i Det Norske Geografiske Selskabs Aarbog, VI, 1894-1895.
Heyerdahl, Trygve; "Kanes" reise langs Spitsbergens vestkyst i i Det Norske Geografiske Selskabs Aarbog, VI, 1894-1895.