Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Om polarhistorie.no

Faste spalter

«Min polarhelt» og «Baltos bilde» er faste spalter hvor det presenteres polarhelter og bildeskatter.

Topic_Forsideingressbilde_299.Jpg

Smakebit fra arkivet:

Rapport omfattende de geodetiske og topografiske arbeider på Spitsbergen 1928 / Bernhard Luncke

Avskrift av dagbok.

Les mer