Luftskip i luften
Luftskip i luften

1906–1909 Walter Wellmann og luftskipet «America»

Walter Wellman var tidligst ute med å prøve luftskip for å fly over isen mot Nordpolen. Wellmann gjorde tre forsøk, i 1906, 1907 og 1909. Alle tre forsøkene var med utganspunkt fra Virgohamna på Danskøya på nordvest Spitsbergen. Ekspedisjonens offisielle navn var «Wellman Chicago Record Herald Polar Expedition».

location_on Virgohamna

manage_accounts Walter Wellmann

sailing America

I 1906 var Wellman på Svalbard for å forberede ekspedisjonen med luftskipet «America» som han hadde fått bygget i Paris av Godard-familien. Avisen The Chicago Record-Herald donerte 75.000 dollar til byggingen. Luftskipet ankom Svalbard i juli 1906 med båt.

Det ble reist et hus og en hangar i Virgohamna rett ved restene etter Andrees mislykkede luftballongforsøk fra 1897. Hangaren målte 85 feet tall, 82 feet wide and 190 feet long.

Det ble ingen tur i 1906, hangarbyggingen var ikke ferdig og Wellmann som ikke hadde testet skipet før han fikk det fraktet til Arktis oppdaget nå at det var problemer med både motor, propell og styring. Luftskipet ble nå ombygget av Vaniman og ble forlenget fra 164.04 feet til 185 feet.

Wellman var tilbake i Virgohamna 8. juni 1907.

Den 2. september 1907 var luftskipet klart til avgang. Luftskipet var utsyrt med hunder og sleder, en båt, ti måneders provisjon, 25 gallon olje, 40 gallon vann og i ståltankeren var det 1200 galions gasoline. På grunn av kraftig vind, blåste imidlertid «America» over fjorden og havarerte etter kun tre timers flyvning. Dette var den første forsøket med motorisert luftskip i Arktis.


Wellman ga seg ikke og var tilbake i Virgohamna i 1908, dog uten videre støtte fra avisen, men luftskipet hadde de gitt han og 15. august 1909 var han klar for et nytt forsøk.

«America» hadde nå fått kraftigere motorer, men Wellman støtte likevel på problemer. Equilibratoren løsnet og falt av, noe som forårsaket at de steg raskt i høydemetre. Ekspedisjonen ble oppdaget av Gunnar Isachsens ekspedisjonsskip «Farm», som kom de i møte og fikk de slept tilbake til Virgohamna. Mannskap , utstyr og hunder ble tatt om bord, mens Wellmann røkte sigar, tilsynelatende upåvirket at den tente sigaren var bare noen få meter unna mer enn to hundre tusen kubikkmeter høyantennelig hydrogen. Som vanlig holdt Wellmans hell i uhell denne gangen også.

Under demontering slet ballongen seg løs steg opp og eksploderte, resten var itakt.

Wellmann planla et fjerde forsøk, men nyheten om at både Frederick Cook og Robert Peary hevdet å ha nådd Nordpolen ble slutten for Wellmans forsøk på å nå Nordpolen. Wellman bestemte seg nå for å bli den første til å fly over Atlanterhavet. Også dette forsøket havarerte i 1910.

Her var det altså at Amerikaneren Wellman holt det gående flere år med å blåse op sin ekspedisjon og sit luft-skib

Fridtjof Nansen er kritisk til Wellmann etter sitt besøk i Virgohamna hvor han så restene etter ekspedisjonene

I Norsk Polarinstitutts bildearkiv finnes bilder både fra ekspedisjonenene i 1906–09 og fra «Farm»s redningsaksjon i 1909.