Brucebyen

Rett overfor Pyramiden i Billefjorden står en liten husklynge kalt Brucebyen. Husklyngen ble bygd i 1919 av den skotske polarforskeren William Spiers Bruce og selskapet The Scottish Spitsbergen Syndicate Ltd. som base for selskapets kullundersøkelser i området. Håpet var å finne drivverdige kullforekomster.

Brucebyen ligger vakkert til inne i Billefjorden, like i nærheten av Nordenskiöldbreen og dens mektige brefront. Landskapet langs Billefjorden kan regnes som et sammenhengende kulturmiljø tilknyttet Scottish Spitsbergen Syndicate Ltd. (SSS). Selskapets aktiviteter i området på begynnelsen av 1900-tallet gir seg uttrykk både i form av fysiske rester som ligger spredt rundt omkring i landskapet og i form av stedsnavn. SSS har virkelig skrevet sin historie inn i dette landskapet.

Brucebyen er en liten husklynge som opprinnelig het Bruce Camp etter William Spiers Bruce (1867–1921)som var skotsk oseanograf og polarforsker. Bruce kom først til Svalbard i 1898 som forsker og gjest om bord på fyrst Albert av Monacos skip «Princesse Alice». Han var på Svalbard igjen i 1899. Neste gang han besøkte Svalbard var i 1906 da han av samme fyrste fikk støtte til utforskning og kartlegging av Prins Karls Forland. Gjennom sitt liv besøkte Bruce Svalbard ni ganger. Aller siste gang var i 1920 da han en kort periode bodde i Brucebyen. Han var da en syk mann og døde ikke lenge etterpå.

I 1909 dannet Bruce The Scottish Spitsbergen Syndicate Ltd (SSS), og før første verdenskrig annekterte syndikatet store områder på Svalbard med tanke på mineralutvinning. Under krigen hadde de ingen aktivitet her. I 1919 ble SSS reorganisert og gjenopptok aktiviteten, særlig i området mellom Billefjorden og Tempelfjorden, men også på Forlandet og på østkysten av Spitsbergen.

I dag er dette det best bevarte anlegget etter selskapets virksomhet. Brucebyen består av 4 forholdsvis store hus: 3 arbeiderbrakker og 1 uthus som ligger konsentrert i et lite område, nærmest som et tun. Byen ble bygd opp av prefabrikkerte hus medbrakt fra Skottland og montert opp på stedet etter et sinnrikt system hvor hver bygning og bygningsdel hadde sitt eget nummer og navn. På veggene i brakkene er det fremdeles mulig å se disse samt andre inskripsjoner som direkte kan relateres til SSS og den skotske aktiviteten her. I dag brukes den ene brakken som tjenestehytte av Sysselmannen. Den største bygningen på stedet (den såkalte Russehytta) brant ned i 2010, men en kopi ble satt opp igjen i 2012.

Området i og rundt Brucebyen har mange spor etter aktivitetene fra den gang byen var virksom, og rundt husene og omkring i terrenget finnes det tekniske installasjoner etter aktivitetene her for 90 år siden. Noe av dette kan forveksles med skrot og avfall, men på Svalbard er dette automatisk fredete kulturminner som lar oss oppleve den «Klondyke»- situasjonen vi hadde på Svalbard i de første tiårene av 1900-tallet.

Tekst brukt med tillatelse fra Cruisehandboka