Teosofene lærer visstnok noe om at vi efter døden kommer til å gå igjen i en annen skikkelse, og jeg for min…