Dette stedet er forlatt av Gud og burde for lengst vært forlatt av mennesket også