Jeg hørte ikke til dem som trakk det store lodd i gullgravingen i Alaska. Det får så være…