Skulle ønske jeg fikk være hjemme slik en kveld. det er ikke noget oppmuntrende at sitte slike kvelder og snakke med seg selv