Søken efter verdier: 1. Realverdier (så som penger, fangst, fiske, mineraler, avisstoff, filmer). 2. Idealverdier (så som heder og …