Den mektige, storlinjede og uberørte natur med dens uløste problemer.