Den store stillhet og de rene omgivelser som gir så god anledning til grundig eftertanke og avgjort erkjennelse av menneskets litenhet…