Den poesi som hviler over ubeferdede egner, naturens egenartede skjønnhet under vekslende forhold, den store høitidsfulle stillhet…