Hvor liten og ubetydelig jeg enn følte meg under slike forhold så var jeg i grunnen aldri redd.