Verden er blitt så merkantil, full av problemer, oppgaver og bekymringer at man nesten regner det for upraktisk å trekke rundt på noe så gammeldags som en sjel.