Du Nansen, dette kan være bra nok, men det er for mye leven. Jeg tenker på Ishavet, jeg. Der hadde vi det godt.