Frederick Cook

Omstridt amerikansk lege og utforsker

1865–1940

Fullt navn: Frederick Albert Cook

Frederick Cook ble født i 1865, i den amerikanske delstaten New York. Foreldrene var tyske immigranter, og hadde endret familienavnet fra Koch til det mer engelsklydende Cook. Cook utdannet seg ved Columbia University og New York University, og ble lege i 1890.

Tidlige ekspedisjoner

Cook var med som kirurg på en av Robert Pearys polarekspedisjoner i 1891-92, og senere også på en belgisk ekspedisjon ledet av Adrien de Gerlache, hvor han reddet livet til flere av mannskapet når skipet havarerte. På denne ekspedisjonen ble han også kjent med den norske polarforskeren Roald Amundsen, som skulle bli en av hans nære og mest respekterte venner i ettertid. Da skipet ble frosset fast og tvunget til å overvintre, la Cook om kostholdet, og beordret daglige gåturer for å holde oppe blodsirkulasjonen til mannskapet. Amundsen krediterte Cook som den som hadde reddet mannskapet på «Belgica» fra den sikre død i isødet.

Cook ledet i 1906 et forsøk på å nå toppen av Nord Amerikas høyeste fjell Mount McKinley i Alaska, og hevdet å ha klart dette. Flere av de som var med ham på denne turen var skeptiske til denne påstanden, og siden han hadde klatret den siste biten alene var det ingen som kunne bekrefte det Cook hevdet. Denne bragden skulle ikke bli omstridt før et par år senere, da den ble trukket frem av Robert Peary og hans støttespillere i striden om hvem av dem som hadde nådd Nordpolen først.

Tilbake til Nordpolen

Etter å ha klatret Mount McKinley, returnerte Cook til Arktis. I 1907 planla han et støt mot polpunktet, noe som ikke ble annonsert før han allerede hadde satt i gang forsøket. I februar 1908 forlot han Grønland, og hevdet i ettertid å ha nådd polpunktet den 22. april det samme året. Med seg hadde han kun de to inuittene Ahwelah og Etukishook. Det tok Cook og hans medhjelpere nesten ett år å komme seg tilbake til Grønland. Hvor de hadde befunnet seg i disse fjorten månedene har lenge vært omstridt, og fortellingen til hans medhjelpere har på grunn av unøyaktigheter blant annet blitt sammenliknet med Jules Vernes skjønnlitterære fortelling om engelskmennene på Nordpolen.

I samtiden ble Cook først hyllet for sin polferd, og høstet lenge æren for å ha vært den første til polpunktet. Robert Peary, som hevdet å ha nådd Nordpolen i 1909, var den første som virkelig kritiserte Frederick Cooks beseiring av den geografiske nordpol. Cook utga aldri noen nærmere beretning eller posisjonelle detaljer om reisen, og hevdet at hans nedtegnelser hadde blitt tapt sammen med en rekke av hans eiendeler på Grønland. Denne kontroversen førte til at Roald Amundsen var ekstremt nøyaktig og pertentlig i sine geografiske nedtegnelser under sin ekspedisjon til Sørpolen. Amundsen hadde også en fordel ved at Sørpolen var et faktisk kontinent, noe som førte til at han kunne etterlate bevis på at han hadde vært på selve polpunktet. Noe slikt var ikke mulig på Nordpolen, og ethvert forsøk på å plante noe på det nordlige polpunktet ville ha drevet mange kilometer før noen andre fant polpunktet igjen.

En vanskelig tilværelse

Frederick Cook tapte ansikt i nordpolkonflikten med Robert Peary, og brukte mye av tiden etter polferden på å forsvare påstanden sin om å ha vært den første på polpunktet. På 1920-tallet ble han også involvert i den amerikanske oljebransjen, og ble i 1923 anklaget for å ha løyet om hvor lønnsom oljevirksomheten var til sine investorer. Han ble dømt for bedrageri og satt fengslet frem til 1930, en dom som mange mente var unødvendig streng.

Roald Amundsen besøkte Cook opptil flere ganger mens han satt fengslet. Det har i ettertid blitt hevdet at dommeren i saken var en nær venn av Peary-familien, og det skulle senere vise seg at oljefunnene til Cook var svært lønnsomme, enda mer lønnsom enn det han ble anklaget å ha løyet om. Presidenten i USA, Franklin D. Roosevelt, benådet Cook i 1940, like før Cook døde.

Spørsmålet om hvem som kom først til Nordpolen av Robert Peary og Frederick Cook har i senere tid blitt tatt opp på nytt av polarhistorikere. Mens Cooks påstand har blitt avvist av de fleste i nesten et århundre, har Pearys ferd i den senere tid også blitt sett nærmere i sømmene. Det er mulig at ingen av dem virkelig beseiret Nordpolen.