Erik Ulve

Ishavsskiper fra Tromsø

1833–1896

I 1871 dro Erik Ulve med skonnerten «Samson» på sør- og nordsiden av Nordøstlandet og oppdaget av dette land strekte seg hele 4 lengdegrader lenger østover enn kartene tilsa 

Gjorde flere verdifulle iakttagelser rundt Novaja Semlja, noen av disse er nevnt i Petermanns Mitteilungen for 1871.