Erik Eriksen

Ishavsskipper som oppdaget Kong Karls Land og konstruerte prototypen til Foyns hvalharpun

1820–1888

Eirik Eriksen ble født i Lyngør i 1820, og vokste opp til å bli en bredskuldret og lyslugget gutt med godt hode fra en losslekt. Skolemesteren hadde sett seg ut en utdannelse som skolemester for gutten, men Erik var oppsatt på å bli skipper. Han fikk egen skute og flyttet til Hammerfest hvor han giftet seg med Anne Bergitta Dehle som han fikk 10 barn med.

Oppdager

Eriksen oppdaget øygruppen Kong Karls Land utenfor Spitsbergen i 1853 med skuta «Nordbye» og gikk i land på øygruppa som første mann den 27. juli 1859. Det ble lenge antatt at Elling Carlsen var oppdageren av Kong Karls Land i 1859 og at den første landingen var i 1872. Dette var feil, men oppfatningen ble ikke korrigert før i 1931 da det ble funnet en kopi av et brev datert 4. november 1859 i arkivet til Navigasjonsdepartementet i Horten. Originalbrevet ble senere funnet i Forsvarsdepartementet og overlevert NSIU, nå Norsk Polarinstitutt. Brevet var skrevet til Det Kongelig Norske Regjerings Marine Departement og forfattet av Erik Eriksen. Her redegjør han for sitt funn av øygruppen. Eriksen ventet lenge på svar da han anså oppdagelsen som svært viktig, både vitenskapelig og for norske fangstfolk, men folk lo av ham, og noe svar fikk han aldri fra departementet.

Oppfinner

Eriksen var en dyktig skipper som ofte tok skuta lenger nord enn andre skippere på jakt etter gode jaktområder. Han så mye hval, men tidens hvalfangstutstyr var heller dårlig. Dette gav ham ideen om å konstruere en harpunmodell i tre. Foyn overtalte han til å flytte til Tønsberg for å lage en modell i jern hos en smed. Eriksen takket ja til dette tilbudet, da han selv ikke hadde midler til dette. Harpunen ble smidd av smed Henriksen etter Eriksens tremodell. Foyn tok patent på harpunen og smeden fikk gullmedalje i London for arbeidet. Eriksen derimot, fikk hverken penger eller berømmelse. Familien berettet at han ble taus og begynte å drikke.

Skuffet emigrerte han uten familien til Amerika hvor han livnærte seg av diverse jobber. Han omkom i en snøstorm i Dakota vinteren 1888.

…Det bemerkes at jeg i året 1883 opdaget land fra et høit fjeld på Stone? Foreland i den av mig foregitte retning, men da jeg sto i den formening at dette måtte være det av kommandør Gillies opdagede land i 1707 som han sier å være meget høit og på en viss måte finnes antegnet i Nordishavskartene, fant jeg intet merkverdig deri, men da dette nu ligger 23 mil feil av sin påværende plass, kan det neppe antas å være det samme, men må ufeilbarlig være et annet land lenger mot nord…

Fra Eriksens brev til Det Kongelige Norske Regjerings Marine Departement.