Gnålodden

Gnålodden har navnet sitt etter Gnålberget (759 moh.) som er hekkeplass for tusenvis av krykkjer og polarlomvi som sørger for et konstant «gnål» i hekkesesongen. En landing på Gnålodden byr på spennende landskap, nærhet til fuglelivet og historisk vandring mellom kulturminner. I tillegg er det gode vekstforhold for blomster og man finner mange alpine arter lett tilgjengelig.

Blant fangstfolk het stedet Fuglefjell, som bistasjon var den vanskelig tilgjengelig over land siden veien var farefull, med kryssing av bratte skrenter med stup i havet. Hansbreen var også farefull å forsere. En landing på Gnålodden byr på spennende landskap, nærhet til fuglelivet og historisk vandring mellom kulturminner. Den beste landstigningsstedet på Gnålodden er i bukta rett øst for hytta. I nærheten finner man en gammel vinsj som vitner om at akkurat denne landingsplassen også var brukt av fangstfolk.

Under dette fantastiske fuglefjellet, Gnålberget, som om sommeren yrer av liv og leven, ligger en gammel fangsthytte som ifølge Ole Blomli ble bygd av Kjellmo og Wallum. Hytta var, etter opplysninger fra kaptein Hermansen, i bra stand sommeren 1935, og inne i hytta lå proviant som tilhørte Anders Sæterdal fra Rana. Sæterdal var fangstmann på Svalbard i mange år og brukte hytta i Hyttvika, nord for Hornsunds munning, som hovedstasjon sammen med sin kjente fangstmannskone Wanny Woldstad. Hytta på Gnålodden tjente som bistasjon.

I 1967–68 lå Fredrik Rubach og Odd Ivar Ruud i Isbjørnhamna og brukte hytta på Gnålodden som bistasjon. Året etter utvidet og ombygde Ruud hytta. Selv forteller Odd Ivar Ruud:

Fra 1967 til 1973 drev jeg fangstvirksomhet på Svalbard sammen med Fredrik Rubach. Fra starten til 1972 holdt vi til i Hornsund hvor Hyttevika og bistasjonen under Fuglefjellet ble gjenoppbygd og utvidet av oss.

Sysselmannens arkiv

Hytta er i dag ofte benyttet av forskere fra den polske forskningsstasjonen i Isbjørnhamna. Hytta vedlikeholdes av Sysselmannen og er i god stand.

Strandsonen domineres av avrundede kalksteinsklipper som danner et fascinerende landskap.

Tekst brukt med tillatelse fra Cruisehandboka