Calypsobyen

På Calypsostranda like nordvest for Recherchefjorden ligger det største av Northern Exploration Company (NEC) sine anlegg i Bellsund. Her var det kull som ble brutt, men prospektet ble aldri utviklet til full drift. Calypsobyen bringer assosiasjoner tilbake til ny-industrialismens tid hvor alle muligheter for fortjeneste ble prøvd ut.

Calypsobyens historie

Inne på Calypsostranda (Calypso Bay) på sørsiden av Bellsund ligger en husklynge som ble bygd opp av Northern Exploration Company Ltd. i 1918–19. Stranda og husklyngen har sitt navn etter marinefartøyet HMS «Calypso». Fartøyet tilhørte den britiske marinens Training Squadron som drev oppmåling i området i 1895. Bellsund var et av hovedområdene for NECs virksomhet på begynnelsen av forrige århundre. Langs fjordsystemet ble det drevet med prospektering og prøvedrift på alt fra kull og jern til asbest og sink. Selskapet okkuperte alle interessante og potensielle landområder for mineralutvinning av alle slag. På Calypsostranda var det kull det gjaldt, og i årene rett etter første verdenskrig oppførte NECs flere bygninger på stranda i forbindelse med kulldriften. Calypsobyen var selskapets hovedanlegg i disse årene, og på terrassen over stranda oppførte de blant annet en telegrafbygning. En telegraf som for øvrig aldri kom i drift. Kullet kommer ut i dagen i strandkanten, men det viste seg ganske fort at forekomsten var liten – lagene var ikke særlig mektig. Calypsobyen ligger dessuten meget værhardt til. Sjøen står ofte rett på den nordvendte rullesteinsstranda og det er lite eller ingenting som tar av for vind og sjø. Å komme i land er vanskelig, å få kullet transportert ut nesten umulig. Det gikk som det alltid gikk med NECs mange virksomheter på Svalbard. Eventyret ble kortvarig og driften ble nedlagt allerede i 1920. Drømmen om en rask fortjeneste brast, også her.

Kort fortalt omfatter anlegget

  • Camp Jacobsen (også kalt «Strandhuset» og «Michelsenhuset»). Huset ble reist for Christian Michelsens bergverksekspedisjon i 1901, og er den eldste bygningen i anlegget. Bygningen ble oppført samtidig med det større Michelsenhuset som ligger på Camp Morton. Bygningen er en av de aller eldste på Svalbard knyttet til mineralutvinning, og er et «claimhouse» med innskrifter. Huset ble brukt som hovedstasjon for fangstmenn noen sesonger på begynnelsen av 1900-tallet, men det var ubrukelig på grunn av størrelsen. Det krevde altfor mye oppvarming. På høyden bak huset ligger Olav Sortevik fra Sortland gravlagt. Han lå på fangst på Eholmen vinteren 1908–09, ble syk av skjørbuk om vinteren og ført over til Camp Jacobsen på Calypsostranda. Her døde han 25. mai 1909.
  • En fangsthytte som ble bygd i 1918 av Birger Jacobsen og som ikke har noe med NECs kulldrift å gjøre. Fangsthytta ble senere brukt av Ole Blomli hver vinter fra 1930 til evakueringen av Svalbard i 1941.
  • Bygninger oppført av Northern Exploration Company Ltd. i 1918–19. Dette er de eneste som lar seg bevare av en brakketype som ble oppført og anvendt av NEC flere andre steder hvor de hadde sin virksomhet. Både boligbrakka og lagerbrakka er langstrakte bygninger i en etasje og med saltak. Lagerbrakka var opprinnelig en messe. Polske forskere har disponert bygningene hver sommer siden 1986.
  • En telegrafbygning oppført av NEC med stor mast som nå er brutt ned. Et monument over selskapets usvikelige optimisme. Telegrafen kom aldri i bruk.

På stranda ligger mye utstyr fra kulldrifta. Deriblant en jernbane med vogner og flere båtvrak, blant annet en stor lekter som dominerer området.

I dag er Calypsobyen et av de største anleggene for kulldrift utenom dagens bosetninger. Anlegget bestod totalt av åtte bygninger med ulik alder og funksjon, hvorav seks er bevart. Inne i bygningene står fremdeles en del opprinnelige møbler. Anlegget har svært høy historisk kildeverdi og dessuten en betydelig bruksverdi. Calypsobyen står på Sysselmannen på Svalbards liste over høyprioriterte kulturminner, og det ble utført betydelige utbedringsarbeider på bygningsmassen i 1993, 1995 og 1998–99. I de siste årene har det vært utført mindre vedlikeholdsarbeider for å holde bygningsmassen ved like.

Eksterne lenker

Tekst brukt med tillatelse fra Cruisehandboka