Vi er alle oppdagelsesreisende i livet, hvilken vei vi enn så følger. Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne.